Styrelsen

Styrelsen

Rör Odensåkers Bygdegård

Styrelsen väljs vid årsmötet och sitter ett eller två år i taget.Ordförande:         Carina Andersson

Vice Ordförande:  Magnus Svensson

Sekreterare:        Maria Lindqvist

Kassör:               Fredrik Sandström

Ledamot:            Tina Lorentzon

Ledamot:            William Lindqvist

Ledamot:            Anna Andersson